Loading
נגישות
בחר תאריך יציאה
בירוק - טיסות ארקיע
בכחול - תאריכים להזמנה
היעדים הנבחרים:
כל היעדים:
בחר

חפש עכשיו

יציאה ב -
בחר יעד
בחר תאריך
גמיש בתאריך? הצג הצעות משתלמות בתאריכים קרובים

תנאי התקשרות

תנאים "ארקיע אינטרנשיונל"

תנאי התקשרות ופרטים על אישרור טיסות בין "ארקיע אינטרנשיונל" לבין הנוסע ו/או הסוכן, כל ההסדרים הקשורים בהשתתפותו של נוסע בטיסת שכר יהיו בכפוף לתנאי ההתקשרות שלהלן:


כללי

א) בתנאי התקשרות אלה:
"החוקים" - לרבות חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג – 1963, חוק התובלה האוירית, תש"ם - 1980 וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012. 
"התקנות" - לרבות תקנות רישוי שרותי התעופה (טיסות שכר), התשמ"ב - 1982 , על תיקוניהן.
"טיסות שכר" - טיסה שבה שוכרים מארגן או מארגנים במשותף את כל קיבולת כלי הטיס לשם מכירתה לאחרים, או שבה אדם שוכר את כל קיבולת כלי הטיס לשימוש עצמי.
"חבילת תיור" - תיור הכולל טיסה הלוך ושוב ושרותי קרקע שהוסדרו מראש והנמכרים מראש במחיר כולל.
"המוביל" - מוביל אוירי, לרבות ארקיע קוי תעופה ישראליים בע"מ, וכל המובילים האויריים המתחייבים להוביל את הנוסע או את כבודתו לפי תנאי התקשרות אלה, על מנת לבצע כל שירות הכרוך בחבילת התיור ו/או בטיסות.
"אמנת ורשה" - האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה אווירית בינלאומית, שנחתמה בוורשה ב-12 באוקטובר 1929, או אמנה זו כפי שתוקנה בהאג ב-28 בספטמבר 1955, או הפרוטוקול הרביעי המתקן את אמנת ורשה, כפי שתיקן אותה פרוטוקול האג, שנחתם במונטריאול ביום 25 בספטמבר 1975, הכל לפי הישים מביניהן. 
"המארגן" - ארקיע אינטרנשיונל (1981) בע"מ, משדה התעופה דב, ת.ד. 39301 תל-אביב, 61392 (ארקיע אינטרנשיונל).
"הנוסע" - אדם המבצע הזמנה אצל המארגן, בין במישרין ובין בעקיפין, להשתתף בטיסת שכר ואו בחבילת תיור.
"הסוכן" - לרבות סוכן נסיעות.
"הזמנה" - הזמנת סוכן או נוסע להשתתפותו של נוסע בטיסת שכר ו/או בחבילת תיור.

ב) תנאי ההתקשרות כפופים לכללים ולהגבלות הנהוגים לגבי טיסות שכר, כפי שנקבעו בכל דין, לרבות בחוקים ובתקנות.

השירותים המוצעים כמפורט לעיל ו/או התשלום בגינם מהווים הסכמתו המפורשת של סוכן הנסיעות ו/או הנוסע לתנאים הכלליים כמפורט להלן ומהווים את חוזה ההתקשרות בין סוכן הנסיעות ו/או הנוסע לבין ארקיע אינטרנשיונל (1981) בע"מ (להלן: "המארגן"). בכל מקרה של חילוקי דעות, יחייבו תנאים כלליים אלה ולא תשמע טענה כי סוכן הנסיעות ו/או הנוסע לא קראו ו/או לא הופנו לתנאים כלליים אלה.

המחיר כולל:

- טיסה הלוך ושוב.
- העברה משדה התעופה למלון ובחזרה (אם צוין במפורש).
- לילות במלון לפי בחירה (אם צוין במפורש).
- מיסי נמל.
- עלויות ביטוח ובטחון.

מחיר כרטיס טיסה לתינוק (עד גיל שנתיים) אינו מקנה זכות למושב, מטען ו/או עריסה ו/או שרות כלשהו הניתן על ידי המוביל.

המחיר אינו כולל:

- ארוחות ו/או כיבוד ו/או שתייה בטיסה (אלא אם נמסר אחרת בעת בצוע ההזמנה).
- הטסת כבודה למעט יעדי זנזיבר, סיישל והודו.
- ביטוחים נוספים כלשהם.
- הוצאות עבור דרכון וויזה.
- על הנוסע לדאוג לקיום ביטוח מתאים מקיף ונרחב, לפי צרכי הנוסע, לרבות ביטוח אישי ומטען.

תנאי הרשמה ותנאי תשלום

באחריות הנוסע לוודא טרם בצוע ההזמנה, האם קיימת חובה או המלצה לטיפול רפואי מונע ו/או חיסונים לטסים ליעד טיסתו ולפעול בהתאם.

המחירים נקובים במטבע זר כאשר התשלום יבוצע בשקלים לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל. יודגש כי המחירים נקבעו לפי תעריפי נותני השירותים בפועל. שינוי בתעריפים ו/או בשער החליפין עשוי להביא לשינוי במחירים הנקובים בהזמנה.

על כל לקוח למסור פרטי כרטיס אשראי בעת ביצוע ההזמנה. החיוב יעשה בכפוף למדיניות החיובים ודמי הביטול של המארגן.

הזמנת סוכן/נוסע

הזמנה ע"י סוכן/נוסע אצל המארגן להשתתפותו של נוסע בטיסת שכר ו/או בחבילת תיור, מחייבת אותו מיד עם ביצועה של ההזמנה במרכז ההזמנות של המארגן.

אי קבלת הזמנה

א) המארגן שומר לעצמו את הזכות לסרב לקבל ולא לאשר הזמנה של סוכן/נוסע על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לנמק את סיבת הסירוב.
ב) לא קיבל המארגן או לא אישר הזמנה כאמור לעיל, יוחזרו במלואם לסוכן/נוסע התשלומים ששולמו, אם שולמו, בגין ההזמנה שלא נתקבלה או שלא אושרה.

דמי ביטול הזמנה


*** מיוחד בארקיע, למזמינים בין התאריכים 25.2.2020 עד ה31.3.2020 טיסות/ חופשות באחד מיעדי ארקיע לחו"ל עד ה25.5.2020, אפשרות לביטול עד שבוע לפני, ללא דמי ביטול (לא תקף על זנזיבר)


מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמך זה, המארגן אינו אחראי למתן החזר כספי בגין שירותים שלא נוצלו על ידי הנוסע.

מוסכם כי במקרה של ביטול הזמנה על ידי הנוסע/הסוכן, יחויב הנוסע/הסוכן בדמי ביטול המפורטים להלן (אלא אם יימסר אחרת במעמד ההזמנה ולמעט חודש יולי, חודש אוגוסט, ראש השנה, סוכות, פסח ושבועות ולמעט היעדים שיפורטו במסמך זה בהמשך):

- עד 22 יום לפני טיסה, יגבו דמי טיפול בסך של 25 $ לאדם.
- החל מ-21 יום ועד 14 יום לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 30% מערך העסקה.
- החל מ-13 ימים ועד 8 ימים לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 50% מערך העסקה.
- החל מ-7 ימים ועד 4 ימים לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 75% מערך העסקה.
- ניתנה הודעת ביטול החל מ-3 ימים לפני מועד הטיסה, או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד, יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך החבילה

דמי ביטול מיוחדים לחודש יולי, חודש אוגוסט, ראש השנה, סוכות, פסח ושבועות:

בהזמנות לחודש יולי, חודש אוגוסט, ראש השנה, סוכות, פסח ושבועות (לרבות ערב חג, חול המועד וטיסות ביום שלמחרת החג), יגבו דמי ביטול כמפורט להלן בגין כל הזמנה שהיא לכלל מוצרי ארקיע אינטרנשיונל:

- עד 45 יום לפני טיסה, יגבו דמי טיפול בסך של 25 $ לאדם.
- החל מ-44 יום ועד 16 יום לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 30% מערך העסקה.
- החל מ-15 יום ועד 8 ימים לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 50% מערך העסקה.
- ניתנה הודעת ביטול החל מ-7 ימים לפני מועד הטיסה, או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד, יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך העסקה.

האמור לעיל לא יחול על טיסות סדירות של חברות תעופה אחרות, טיולים מאורגנים, חבילות סקי וחבילות קלאב מד, שם יחולו דמי הביטול האמורים בפסקאות הרלוונטיות להזמנות אלו.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981) המפורטות להלן.

דמי ביטול בטיסות סדירות של חברות תעופה אחרות

טיסות בינלאומיות:
התשלום ייעשה על פי דמי הביטול שיגבו על ידי חברות התעופה השונות ובתוספת דמי טיפול בסך של 50 $ לאדם.

דמי ביטול בטיסות פנימיות בחו"ל:
מרגע ביצוע ההזמנה יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך העסקה.

דמי ביטול עבור הזמנות סקי:
- החל מ-365 יום ועד 45 יום לפני הטיסה, יגבה סך של 100 יורו לאדם.
- החל מ-44 יום ועד 14 יום לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 25% מערך העסקה.
- החל מ-13 יום ועד 8 ימים לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 50% מערך העסקה.
- ניתנה הודעת ביטול החל מ-7 ימים לפני מועד הטיסה ועד מועד הטיסה, או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד, יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך העסקה.

דמי ביטול עבור טיולים מאורגנים:
- החל מרגע אישור הטיול ועד 32 ימים לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בסך של 50 $ לאדם.
- החל מ-31 יום ועד 22 ימים לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 25% מערך העסקה.
- החל מ-21 יום ועד 11 ימים לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 50% מערך העסקה.
- החל מ-10 ימים ועד 6 ימים לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 75% מערך העסקה.
- ניתנה הודעת ביטול החל מ-5 ימים לפני מועד הטיסה ועד מועד הטיסה, או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד, יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך העסקה.

דמי ביטול עבור חבילות קלאב מד (אלא אם יימסר אחרת במעמד העסקה):
דמי החבר לא יוחזרו ללקוח בכל מקרה.
- עד 31 יום לפני טיסה יגבו דמי ביטול בסך של 20 יורו לאדם.
- החל מ-30 יום ועד 15 יום לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 20% מערך העסקה.
- החל מ-14 יום ועד 9 ימים לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 40% מערך העסקה.
- החל מ-8 ימים ועד 3 ימים לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 80% מערך העסקה.
- ניתנה הודעת ביטול החל מ-2 ימים לפני מועד הטיסה ועד מועד הטיסה, או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד, יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך העסקה.

עם סגירת ההזמנה על הלקוח לחתום על תדפיס "תנאים כלליים של קלאב מד" שישלח אליו.

המארגן שומר לעצמו את הזכות לקבוע דמי ביטול שונים, לרבות דמי ביטול גבוהים יותר, בגין חבילות מסוימות (כדוגמת חבילות סקי, ואחרים) כפי שנמסר בסיכום ההזמנה.

תוקף הביטול מותנה בקבלת מספר ביטול מאת המארגן.

דמי ביטול עבור הזמנות לזנזיבר איי סיישל וגואה:
- החל מ-40 יום ועד 31 יום לפני מועד הטיסה, יגבו סך של 50% מערך העסקה.
- החל מ-30 יום ועד 22 יום לפני מועד הטיסה, יגבו סך של 75% מערך העסקה.
- החל מ-21 יום ועד מועד הטיסה, יגבו סך של 100% מערך העסקה.

דמי ביטול עבור חבילות נופש טיסה ומלון למיקונוס:
- עד 60 יום לפני מועד הטיסה, יגבו 25 $ לאדם.
- החל מ-60 יום ועד 46 יום לפני מועד הטיסה, יגבו סך של 25% מערך העסקה.
- החל מ-45 יום ועד 31 יום לפני מועד הטיסה, יגבו סך של 50% מערך העסקה.
- החל מ-30 יום ועד מועד הטיסה, יגבו סך של 100% מערך העסקה.

דמי ביטול עבור הזמנות לסרדיניה ובטומי:
- עד 45 יום לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בסך של 25 $ לאדם.
- החל מ-45 יום ועד 14 יום לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 30% מערך העסקה.
- החל מ-13 יום ועד 8 יום לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 50% מערך העסקה
- ניתנה הודעת ביטול החל מ-7 ימים לפני מועד הטיסה ועד מועד הטיסה, או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד, יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך העסקה.

דמי ביטול ותעריפים בטיסות ת"א - קוצ'ין, קוצ'ין- ת"א בלבד:

ארקיע מוזל - ARKIA BASIC - הינו כרטיס תיירים מוזל, ללא אפשרות שינוי מועד הטיסה, ביטולה ו/או החזר כספי ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א (19181). 
סוג כרטיס זה כולל פרופיל שירות מלא - ארוחה במהלך הטיסה ומזוודות בכפוף למדיניות החברה.

ארקיע גמיש - ARKIA FLEXIBLE - הינו כרטיס תיירים גמיש, שניתן לשינוי או לביטול לפי חוקי הכרטיס כדלקמן: 
ניתן לבצע שינוי בעלות של 100$ ובתוספת תשלום, בגין הפרשי הטיסה בין טיסת המקור לטיסה החדשה. 
ביטול:
- עד 46 ימים לפני מועד הטיסה יגבו דמי ביטול בסך של 25 $
- החל מ-45 יום ועד 33 יום לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור של כ10% מערך העסקה.
- החל מ-32 יום ועד 16 יום לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור של 25% מערך העסקה.
- החל מ-15 יום ועד 8 ימים לפני הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור של 50% מערך העסקה.
- ניתנה הודעת ביטול החל מ-7 ימים לפני מועד הטיסה או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד, יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור של 100% מערך העסקה.

כרטיס זה כולל פרופיל שירות מלא - ארוחה במהלך הטיסה ומזוודות בכפוף למדיניות החברה.

ארקיע פתוח - ARKIA OPEN - הינו כרטיס תיירים פתוח, המאפשר שינויים ללא דמי שינוי בכפוף להפרש היחסי שבין הטיסות.
ביטול:
- עד 29 יום לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בסך של 50 $ לאדם.
- החל מ-28 יום ועד 15 יום לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיער של כ-15% מערך העסקה.
- החל מ14 יום ועד 8 ימים לפני מועד הטיסה תחויב, יגבו דמי ביטול בשיעור של 25% מערך העסקה.
- החל מ-7 ימים ועד 4 ימים לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור של 30% מערך העסקה.
- החל מ-3 ימים לפני מועד הטיסה ועד יום לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור של 50% מערך העסקה.
- ניתנה הודעת ביטול ביום הטיסה ו/או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד, יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור של 100% מערך העסקה.

כרטיס זה כולל פרופיל שירות מלא - ארוחה במהלך הטיסה ומזוודות בכפוף למדיניות החברה.

ארקיע פרימיום - ARKIA PREMIUM- כרטיס במחלקת פרימיום המאפשר לבצע שינויים ללא עלות, ניתן לבטל לפי חוקי הכרטיס ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.
ביטול:
- עד 29 יום לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בסך של 50$ לאדם.
- החל מ-28 יום ועד 15 יום לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיער של כ15% מערך העסקה.
- החל מ-14 יום ועד 8 ימים לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור של 25% מערך העסקה
- החל מ-7 ימים ועד 4 ימים לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור של 30% מערך העסקה
- החל מ-3 ימים לפני מועד הטיסה ועד ליום לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור של 50% מערך העסקה.
- ניתנה הודעת ביטול ביום הטיסה ו/או לא התייצב הנוסע לטיסה במועד, יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור של 100% מערך העסקה.

כרטיס זה כולל פרופיל שירות מלא - ארוחה משודרגת במהלך הטיסה, מושב פנוי לצד הנוסע, מושב עם מרווח לרגליים ובקדמת המטוס. מזוודות בכפוף למדיניות החברה


***עבור טיסות לקוצ'ין / גואה - באחריות הנוסע להנפיק מבעוד מועד ולוודא כי ברשותו אשרות מתאימות למדינת היעד (וויזה), חובה להציג צילום וויזה בצ'אק אין וכן כרטיס טיסה יציאה מהמדינה על פי דרישות השלטונות. 

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981) המפורטות להלן. 

ביטול עסקת מכר מרחוק על פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981):

בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן (ללא יוצא מן הכלל), יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם:

- ההזמנה בוצעה באמצעות הטלפון או האינטרנט באופן ישיר ע"י הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ("צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי);
- ההזמנה בוצעה שמונה ימים או יותר, שאינם ימי מנוחה, ממועד היציאה.
- הצרכן ביטל את ההזמנה בתוך 14 ימים, מיום ביצוע ההזמנה.
- הביטול נעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד היציאה.

הביטול נעשה באחת הדרכים הקבועות בחוק:

(1) בעל פה - בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב;

(2) בדואר רשום בכתובת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ, ת.ד. 39301 תל אביב 6139201; בחלופה זו מועד הביטול הקובע הוא המועד בו התקבלה הודעת הביטול במשרדי ארקיע ועל כן מומלץ לעשות שימוש באחת מהדרכים האחרות.

(3) בדואר אלקטרוני בכתובת click_chief@arkia.co.il;

(4) בפקס מספר 03-6900801;

(5) כאשר ההתקשרות בעסקה נעשתה באמצעות האינטרנט - בקישור ייעודי באתר האינטרנט בכתובתwww.arkia.co.il" ".

בהודעת ביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת ביטול בעל פה.

חובה לציין על גבי בקשת הביטול מספר טלפון להתקשרות חוזרת על ידי נציגנו. הביטול יכנס לתוקפו רק עם קבלת מספר אישור ביטול מנציג ארקיע.

ביטול עסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא "אדם עם מוגבלות", "אזרח ותיק שמלאו לו 65 שנים" או "עולה חדש", כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:

- ההזמנה בוצעה באמצעות שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית ("צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי);
- הצרכן ביטל את ההזמנה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך סיכום עסקה, לפי המאוחר.
- הביטול נעשה לפחות שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה.

הביטול נעשה באחת הדרכים הקבועות בחוק:

(1) בעל פה - בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב;

(2) בדואר רשום בכתובת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ, ת.ד. 39301 תל אביב 6139201; בחלופה זו מועד הביטול הקובע הוא המועד בו התקבלה הודעת הביטול במשרדי ארקיע ועל כן מומלץ לעשות שימוש באחת מהדרכים האחרות.

(3) בדואר אלקטרוני בכתובת click_chief@arkia.co.il.;

(4) בפקס מספר 03-6900801;

(5) כאשר ההתקשרות בעסקה נעשתה באמצעות האינטרנט - בקישור ייעודי באתר האינטרנט בכתובתwww.arkia.co.il" ".

בהודעת ביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת ביטול בעל פה.

חובה לציין על גבי בקשת הביטול מספר טלפון להתקשרות חוזרת על ידי נציגנו. הביטול יכנס לתוקפו רק עם קבלת מספר אישור ביטול מנציג ארקיע.

- הצרכן יציג בפני ארקיע תעודה המוכיחה כי מדובר באדם עם מוגבלות או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. לגבי "אזרח ותיק" יש להציג תעודת זהות המעידה כי מלאו לו 65 שנים.

- הצרכן ישלח יציג לפני ארקיע או ישלח לה עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה אחד מהמסמכים שלהלן, לפי העניין:

1. תעודת זהות המעידה כי מלאו לו 65 שנים;

2. תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;

3. תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;

4. תעודה המעידה על נכות או אישור זכאות לקצבה בשל מוגבלות שניתנו לצרכן על ידי המוסד לביטוח לאומי.

5. תעודה המעידה על נכות שניתנה לצרכן לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב].

6. החלטת ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969, בדבר היותו של אדם מפגר.

7. אישור זכאות, לרבות זכאות חלקית, לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת, שניתן בהתאם לתע"ס כהגדרתן בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986.

8. תעודת עיוור או לקוי ראייה שניתנה בהתאם לתקנות שירותי הסעד הנ"ל.

9. אישור על הכרה של השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה ושירותים החברתיים שניתנה בהתאם לתע"ס.

שינוי מחירים

א) מחיר טיסות השכר נתון לשינוי לפני תחילת ביצוע הטיסה; המארגן רשאי לסרב לבצע את ההזמנה באם לא שולמו דמי ההזמנה הישימים ביום ביצוע הטיסה.
ב) כל המחירים המופיעים בפרסומי המארגן מתייחסים למחירים, לעלויות, לשער החליפין של מט"ח וכד' שהיו בתוקף ביום פרסומם.

שינוי תכנית

הטיסות הינן טיסות שכר (Charter), המבוצעות על ידי מוביל אווירי בהתאם לתנאי המוביל ואחריותו ובכפוף לכל דין. הזכות בידי המארגן לאחד טיסות, לשנות בין היתר, נתיבי טיסה, מוביל אוירי, אמצעי תובלה, מקומות, המראה, יעדי טיסה, מסלולי הטיול, מועדי הטיסות, מלונות וכד' ועל כן, מובהר בזאת כי ככל שהתקבל אישור סופי מאת רשויות התעופה הרלוונטיות ייתכן והמארגן יבקש לשנות או לבטל את מועד הטיסה שפורסם, ללא כל הודעה מוקדמת, אם יראה לו הדבר נחוץ או רצוי. כמו כן מובהר כי תיתכנה נחיתות ביניים, הן ע"י המוביל והן ע"י המארגן.

אחריות

א) אחריות המארגן:

כל שירותי התובלה הנוגעים לטיסת השכר לרבות התובלה האווירית והיבשתית, האכסון והסידורים האחרים (להלן "השירותים"), מבוצעים ע"י המארגן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או נציגיו ו/או מי מטעמו כסוכנים בלבד של ספקי השירותים ומתווכים להזמנות בלבד; המארגן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או נציגיו ו/או מי מטעמו אינם מקבלים על עצמם, הן במישרין והן בעקיפין, כל אחריות לנזק כלשהו מסוג כלשהו הנובע מהשירותים או הקשור בהם לרבות לתקלות, מוות, מחלה, אובדן, אי ביצוע, ביצוע לקוי, איחור או אי נוחות שיגרמו לנוסע או לכבודתו תוך כדי קבלת השירותים או לנובע מהם. אין ולא תהיינה לסוכן או לנוסע תביעות מכל סוג שהוא, כספיות או אחרות, העלולות לנבוע מהשירותים או בקשר אליהם כנגד המארגן, עובדיו, שליחיו, נציגיו או מי מטעמו.

המארגן ו/או נציגיו אינם אחראים להפסדים כספיים ו/או הוצאות נוספות שייגרמו עקב איחורים, שינויים או ביטולים בכלי הסעה באוויר, ביבשה ובים, הסגרים, מחלות, שביתות, מלחמות, תנאי מזג אויר, פגעי כח עליון וכו'. הפסדים ו/או הוצאות כספיות כאלה יחולו על הנוסע.

המארגן שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או להחליף, באורח מלא או חלקי, כל חלק מחבילת הנופש ללא הודעה מראש עקב סיבות שאינן תלויות במארגן. המארגן שומר לעצמו את הזכות לבטל את חבילת הנופש או חלק ממנה בכל עת אם כמות הנוסעים שנרשמו לחבילת הנופש או לחלק ממנה אינה מצדיקה את ביצועה. בכל מקרה של ביטול כאמור, זכאי הנוסע להחזר כספי חלקי או מלא, בהתאם לביטול, באותו אופן תשלום, באם שולם. 

ב) אחריות המוביל:

המוביל ישא באחריותו כמפורט בכרטיס הטיסה ובכפוף לכל דין, לרבות אמנת ורשה ותיקוניה, אמנת מונטריאול וחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012 ולא תישמע כל טענה כלפי המארגן בכל אשר במסגרת אחריותו של המוביל כמפורט בכרטיס הטיסה ובכפוף לכל דין.

בתי מלון

דירוג בתי המלון הינו בהתאם לדירוג המוענק על ידי משרד התיירות או הגורמים המקובלים באותה מדינה ואין המארגן אחראי לדירוג כאמור.
המארגן יעשה ככל יכולתו לאכסן את הנוסע בבית המלון אליו הוא נרשם, אולם יתכנו לעתים שינויים בבתי המלון עקב סיבות הקשורות בבתי המלון. המארגן שומר לעצמו את הזכות לשנות את בית המלון גם לאחר צאת הנוסע לחו"ל ובלבד שיהיה ברמה דומה לבית המלון אליו הוא נרשם. החדרים במלונות הם חדרים עם 2 מיטות נפרדות או מיטה כפולה אין באפשרות המארגן להבטיח סוג המיטה.

אין באפשרות המארגן להבטיח חדר מסוג מיוחד כלשהו לרבות חדרים צמודים או חדרים עם דלת מקשרת או מיקום מסוים של החדר בתוך מתחם בית המלון.

במקרה של הזמנת חדר ליותר מ-2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי (לרבות מיטה מתקפלת). אין באפשרות המארגן להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. תקלות בשירותי בתי המלון לרבות מיזוג אוויר, או הפעלה חלקית של מיזוג האוויר, הסקה, מעליות, טלוויזיה, מתקני-שירות ובילוי במלון וכיו"ב, אינם בשליטת המארגן ובאחריותו ומוסכם על הנוסע כי לא יהוו עילה לתלונה כלשהי כלפי המארגן. לפי הנוהג המקובל בבתי המלון, הכניסה לחדרים היא בדרך כלל החל משעה 14:00 ופינוי החדרים הוא עד שעה 12:00 ביום העזיבה (זאת ללא קשר למועדי הטיסות). אין באפשרות המארגן להבטיח כניסה ו/או פינוי החדרים בבית המלון בשעה כזו או אחרת לרבות כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת.

*על פי דרישת בתי המלון, בעת ההתייצבות וכתנאי לקבלת החדר, חובה על האורח למסור פרטי כרטיס אשראי לצורך הבטחת כיסוי חיובים עתידיים (אם יהיו).

ארוחות בבית מלון רבים אינן כוללות שתיה אותה יש לרכוש בנפרד.

בסיס האירוח בבתי המלון הוא כדלקמן:

RO - חדר בלבד ללא ארוחות.

BB - ארוחת בוקר קונטיננטלית (אלא אם צוין אחרת).

HB - חצי פנסיון ארוחת בוקר קונטיננטלית (אלא אם צוין אחרת) וארוחת ערב.

FB - פנסיון מלא 3 ארוחות ביום.

AI - "הכל כלול" 3 ארוחות ביום בתוספת שתייה קלה וכיבוד קל בין הארוחות - בהתאם למדיניות בית המלון אשר משתנה ממלון למלון ואף עלולה להשתנות מעת לעת באותו בית מלון.

מיזוג אויר

הפעלת מיזוג אויר במלון אינה באחריות המארגן אשר לא ישא באחריות כלשהי להפעלתו גם אם מצוין בתיאור המלון כי הינו מצויד במערכת מיזוג. הפעלת המזגנים ותקינותם הינם באחריות ובשליטת בתי המלון בלבד. יודגש כי תתכן הפסקת פעילות המזגן בתקופות מסוימות בשנה, או בשעות מסוימות על פי נהלי המלון ו/או חוקי המדינה הרלבנטית.

השכרת רכב

באחריות נוסע המזמין השכרת רכב בחו"ל להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי תקף, רישיון נהיגה ישראלי תקף וכרטיס אשראי בינלאומי תקף, כולם על שמו של שוכר הרכב, וכן לוודא את גילו של שוכר הרכב ובאם עומד בתנאי ההשכרה. בהשכרת רכב קיימת הגבלת גיל מינימום וגיל מקסימום אותה יש לבדוק בעת ביצוע ההזמנה. השכרת הרכב כפופה לתנאי ההשכרה של חברת השכרת הרכב.
מובהר כי מחיר השכרה אינו כולל תוספות כגון מס בגין קבלת הרכב משדה התעופה או דמי טיפול בשעות חריגות. למען הסר ספק יובהר כי המארגן אינו אחראי לתקלות בשירותי השכרת הרכב אשר אינם באחריותו ו/או בשליטתו של המארגן.

מניין ימי חבילת נופש

במניין ימי הנופש המוצעים לקהל נכללים יום היציאה ויום החזרה וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסה של חברות התעופה השונות עמן קשור המארגן. ימי הנופש נמנים מעת יציאת הנוסע מהארץ ועד שובו, גם אם היציאה מהארץ היא בשעות אחה"צ או הערב והחזרה לארץ בשעות הבוקר.

מסמכי הטיסה ותוקף הדרכון

באחריות הנוסע לוודא קיום דרכון תקף לפחות -ל 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל, עליו לבדוק האם הוא נדרש לקבל אשרת כניסה, (ויזה) למדינה אליה הוא טס. במעמד בצוע ההזמנה על הלקוח המבצע את ההזמנה חלה אחריות לציין בפני הסוכן, אזרחות של כל אחד מהנוסעים עבורם מתבצעת ההזמנה. הנפקת הדרכון ו/או האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד.

חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד.

באחריות הנוסע לוודא מילוי אחר כל דרישות הנסיעה הממשלתיות וכן קיום כל מסמך דרוש אחר לצורך יציאתו לחו"ל, לרבות המצאת מסמכי נסיעה.

אין המארגן אחראי לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי השגת אשרה מתאימה או עקב יציאתו לחו"ל באשרה בלתי מתאימה או כלל ללא אשרה או יציאתו בדרכון מוגבל או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אזרח של מדינה עוינת למדינה מנפיקת האשרה.

לקראת היציאה מן הארץ חובה על הנוסע לבדוק אם ברשותו, בין היתר:
א) דרכון בתוקף. 
ב) אשרת כניסה (ויזה) למדינת היעד (אם נחוצה). 
ג) ביטוח (בריאות ומטען).

אי ניצול שירותים

המארגן אינו אחראי לאי ניצול שירותים, כולם או חלקם, ע"י סוכן/נוסע. המארגן לא יחזיר כספים לסוכן/נוסע בעבור שירותים שלא נוצלו, למעט בגין דמי ביטול הזמנה, כאמור לעיל.

הטסת כבודה

מחיר הכרטיס אינו כולל הטסת כבודה, למעט יעדי זנזיבר, סיישל והודו וכן טיולים מאורגנים לכל היעדים וחבילות סקי לבולגריה. ניתן להזמין שירות הטסת כבודה בתשלום במעמד רכישת הכרטיס ו/או בכל מועד אחר לפני תחילת תהליך הצ'ק אין.


מחיר הזמנת שירות הטסת כבודה בעת התייצבות לטיסה (צ'ק אין) גבוה יותר מהמחיר המוצא בהזמנת מראש.

משקל עודף יחויב בתשלום בהתאם לאמור להלן.

ניתן לעלות למטוס עם תיק יד שגדלו אינו עולה על 20*40*55 ס"מ ומשקלו עד 7 ק"ג. את כבודת היד יש לאחסן בתא המיועד לכך מעל המושב או במרווח מתחת למושב שלפני הנוסע.

נוסע שרכש שירות הטסת כבודה, רשאי לשלוח בטיסה כבודה במשקל של עד 23 ק"ג. כבודה מעבר למשקל זה תחויב בנוסף לתשלום בגין הטסתה, בתשלום בגין משקל יתר. בטיסות חל חיוב על הטסת כבודה, בהתאם לתקנון ולמעט יעדי זנזיבר, סיישל והודו.

עם הגעתכם לשדה התעופה תישקל כבודת היד במידה והיא חורגת ממגבלות הגודל והמשקל המותרים לנשיאה לתא הנוסעים, תשלח הכבודה לתא המטען של המטוס ותחויב בגין הטסת כבודהלתשומת לבכם, בלי כל קשר לתשלום בגין משקל עודף, על פי חוקי ארגון חברות התעופה הבינלאומי- IATA  לא ניתן להטיס פריט כבודה שמשקלו עולה על 23 ק"ג. המארגן ו/או המוביל, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים לסרב להוביל כבודה של נוסע אם שקלה מעל ל-23 ק"ג. 

במקרה של אובדן או נזק לכבודתך בתחנת היעד בארץ או בחו"ל, יש לפנות אל נציגות מחלקת אבידות ומציאות המייצגת את המוביל באולם הנוסעים הנכנסים ולהציג את הנזק או לדווח האובדן.

הודעות

- הודעות למארגן, לרבות הודעות על ביטול הזמנה, חייבות להימסר למארגן, בשעות העבודה הרגילות. מועד ביטול הזמנה ייחשב ביום שבו נתקבלה הודעת הביטול אצל המארגן.

- הודעות לנוסע ו/או לסוכן ייחשבו כאילו נתקבלו אצל הנוסע לאחר 3 ימים מיום מסירתן לדואר או מיד עם מסירתן - אם נמסרו לנוסע או לסוכן טלפונית או בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה.

התייצבות לטיסה

על הנוסע להתייצב בדלפקי הקבלה של חברת התעופה, שלוש שעות לפני זמן הטיסה. במקרה של אחור בהתייצבות לטיסה, האחריות לכל תוצאה הקשורה בכך הינה על הנוסע בלבד (יש לשים לב לשם השדה ולטרמינל ההתייצבות).

במהלך השהות בחו"ל

הספק המקומי (שפרטי ההתקשרות עמו מצוינים במסמכי הנסיעה) יעמוד לרשות הנוסע במתן מידע כללי, ו/או סיוע במידת האפשר בכל הקשור לשירותי הקרקע.

טרם הטיסה

על הנוסע לוודא כי פרטי ההתקשרות עמו כפי שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה, מעודכנים וכן לוודא אם לא חל שינוי במועד טיסתו, לעומת המצוין בכרטיס הטיסה אשר ברשותו. (עליו לוודא את כל הפרטים הרשומים בכרטיס הטיסה, בין היתר את המועד המדויק - תאריך ושעה ומספר הטיסה).

באחריות הנוסע לוודא טרם בצוע ההזמנה, האם קיימת חובה או המלצה לטיפול רפואי מונע ו/או חיסונים לטסים ליעד טיסתו ולפעול בהתאם. ניתן לקבל מידע מפורט באתר משרד הבריאות 
בכתובת: 

וכן בכתובת:
https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Documents/travel2013.pdf

המארגן אינו אחראי להפסדים כספיים ו/או הוצאות נוספות שייגרמו עקב הצורך בטיפולים מונעים או חיסונים ביעד הטיסה, לרבות במקרה בו יחליט הנוסע לבטל את טיסתו עקב כך.

התראות מסע

מומלץ לנוסעים להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ, על מנת להתעדכן במידע על התראות מסע ככל שישנן, לארץ היעד שלהם. 
כתובת האתר הינה: www.nsc.gov.il 

הפרדה ביטחונית

על פי דיני והוראות הביטחון של המדינה בה נמצא נמל התעופה ממנו מתבצעת ההמראה מישראל ולישראל, יתכן ויוחרמו חפצים מסוימים מכבודת הנוסע, אשר אינם מותרים להטסה ו/או הנוסע יידרש להפריד חפצים מסוימים מכבודתו, לרבות מכשירי חשמל ואלקטרוניקה. ארקיע אינטרנשיונל ו/או חברת התעופה אינן נושאות באחריות כלשהיא בדבר אובדן, נזק, שמד או איחור בהגעה של חפץ מכל מין וסוג שהוא, שהופרד ו/או הוחרם מכבודת הנוסע על-ידי גורמי הביטחון המקומיים.

תלונות

תלונה יש להגיש בכתב למארגן ישירות או באמצעות הסוכן, מיד לאחר גילוי נושא התלונה בצירוף כל המסמכים הדרושים לצורך הבהרת והוכחת התלונה. התלונה תשלח בדואר רשום. אין בקבלת התלונה ע"י המארגן משום הודאתו לאמור בה.

שיפוט

כל סכסוך הנובע מתנאי התקשרות אלה יהיה נתון בסמכותו הייחודית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.
"ארקיע אינטרנשיונל" חברה בקרן להבטחת כספי לקוחות החברים בהתאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל בע"מ.

*** כל המידע הנמסר בדף מידע זה כפוף לשינויים.

0737-14