איתור פריטים אישים

איתור של פריטים אישים שנשכחו על ידי הנוסע במטוס או בטרמינל:

לשירות נוסעינו נשמח לסייע באיתור של פריטים אישים שנשכחו על ידי הנוסע במטוס או בטרמינל.
יש לפנות לכתובת :  Lost-Items@arkia.co.il  נציגינו יעשו כל מאמץ לסייע באיתור החפץ שאבד.

כתובת זו אינה מיועדת לאיתור כבודה ואיננה מחליפה בכל מקרה פתיחת דו"ח מתאים בשדה התעופה.
טיפול בכבודה חסרה, מתבצע על פי ההנחיות המפורטות בדף המידע שנמסר במועד פתיחת הדוח.