Loading
נגישות
בחר תאריך יציאה
בירוק - טיסות ארקיע
בכחול - תאריכים להזמנה
היעדים הנבחרים:
כל היעדים:
בחר

חפש עכשיו

יציאה ב -
בחר יעד
בחר תאריך
גמיש בתאריך? הצג הצעות משתלמות בתאריכים קרובים

שירות צ'ק-אין ONLINE

שירות צ'ק-אין ONLINE  ניתן ללא תשלום.

ביצוע צ'ק אין ONLINE מאפשר לנוסע להיקלט לטיסה ולקבל מקום ישיבה במטוס, טרם הגעתו לשדה התעופה.

 

קבלת השירות בטיסות אילת ובטיסות מנתב"ג לחו"ל החל מ- 48 שעות ועד 3 שעות, לפני מועד הטיסה המתוכנן. בשלב זה בטיסות בינלאומיות - ניתן להסתייע בשירות בטיסות שממריאות בכיוון ישראל לחו"ל בלבד.

צ'ק-אין ONLINE מתבצע במערכת ההזמנות של ארקיע ומתאים לנוסעים בטיסות ארקיע, שהזמנתם בוצעה באמצעות מערכת זו בלבד, ואינו אפשרי להזמנות שנעשו במערכות הזמנות בינלאומיות (GDS).  

 

צ'ק-אין ONLINE אינו מיועד לנוסעים שנזקקים לסיוע מיוחד, של נציגי ארקיע בשדה התעופה ביניהם: נוסעים בעלי נכות שנזקקים לסיוע, נוסעים נעזרים, משפחות עם תינוקות, ילדים ללא ליווי ונוסעים עם חיות מחמד. נוסעים אלה, יקבלו את מלוא השירות והסיוע מיד עם התייצבותם בשדה התעופה וזאת, מבלי שבצעו צ'ק אין ONLINE.

 

תנאי לקבלת השירות הוא הזנת מספר ההזמנה של ארקיע ושם המשפחה (באותיות לועזיות) כפי שמופיע בהזמנה.

יודגש כי איות שם המשפחה בהזמנה, צריך להיות זהה לאיות השם בדרכון הנוסע.

 

במעמד בצוע צ'ק-איןONLINE , משובץ הנוסע אוטומטית למקום ישיבה על בסיס מקום פנוי, ללא כל תשלום.

באפשרות הנוסע לבחור מקום ישיבה אחר, על פי העדפותיו, בתוספת תשלום וכל זאת, בכפוף ל"תנאי בחירת מושב בתשלום" המופיעים במסמך זה.

 

עם סיום בצוע צ'ק-אין ONLINE, מקבל הנוסע כרטיס עליה למטוס (Boarding Card) אלקטרוני או להדפסה, על פי בחירתו. על הנוסע להתייצב עם הכרטיס בשדה התעופה. התייצבות ללא הכרטיס, תחייב בצוע צ'ק אין מלא בשדה התעופה.

 

כל שינוי שמבצע הנוסע בהזמנתו, מבטל את נתוני הצ'ק אין ועל הנוסע לבצע את התהליך מחדש, אלא אם נמסר אחרת.

 

בצוע צ'ק-איןONLINE , אינו פוטר את הנוסע מבצוע כל תהליכי הבידוק הביטחוני, על הנוסע להתייצב במועד הנקוב  בכרטיס העלייה למטוס. בעת ההתייצבות על הנוסע להציג תעודת זהות, בטיסות אילת ודרכון בתוקף לחצי שנה לפחות, בטיסות בינלאומיות.

 

נוסע ששולח כבודה לבטן המטוס, חייב להתייצב עם הכבודה בדלפקי ההתייצבות של ארקיע, לצורך תיוג ורישום הכבודה ושליחתה.

 

מובהר, כי בכפוף לתנאי התובלה, שמורה לארקיע בין היתר, זכות לשנות על פי צורך את סוג המטוס, ו/או להשתמש במובילים אחרים והיא אינה ערבה ללוחות הזמנים. במקרה של שינוי הטיסה ו/או החלפת מטוס ו/או החלפת מספר טיסה על ידי ארקיע, מתבטלים נתוני צ'ק-אין ONLINE שביצע הנוסע ויהיה עליו לבצע את התהליך מחדש לטיסה המעודכנת.

 

למען הסר ספק מובהר, כי ביטול צ'ק-אין ONLINE על ידי ארקיע, לא יהווה בשום אופן עילה לתביעה והנוסע לא יעלה כל טענה ו/או דרישה בגין כך. עוד מובהר, כי ביטול שכזה לא יפטור את הנוסע מתשלום דמי ביטול בגין ההזמנה, כפי שנקבעו בתנאי ההתקשרות ובכפוף לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, אם יחליט הנוסע לבטל את הזמנתו.