כבודה אישית

בטיסות פנים ארציות:


בטיסות הפנים ארציות (שאינן טיסות ארקיע "Low Cost"),רשאי כל נוסע  לשלוח בטיסה, ללא חיוב, כבודה במשקל של עד 23 ק"ג. כבודה מעבר למשקל זה תחויב בתשלום בגין משקל יתר. בטיסות "Low Cost" חל חיוב על  משלוח כבודה במטען, בהתאם לתקנון.  


בנוסף, רשאי כל נוסע לשאת עמו למטוס כבודת יד אחת במשקל של עד 7 ק"ג ובמידות של עד 20x40x55 ס"מ. את כבודת היד יש לאחסן בתא המיועד לכך מעל המושב או במרווח מתחת למושב שלפני הנוסע.עם הגעתכם לשדה התעופה תשקל כבודת היד במידה והיא חורגת ממגבלות הגודל והמשקל המותרים לנשיאה לתא הנוסעים, תשלח הכבודה לתא המטען של המטוסלתשומת לבכם, בלי כל קשר לתשלום בגין משקל עודף, על פי חוקי ארגון חברות התעופה הבינלאומי- IATA לא ניתן להטיס פריט כבודה שמשקלו עולה על 23 ק"ג

הטסת אופניים:
מחיר הטסת אופנים בטיסות פנים ארציות הינו 150 ש"ח לכיוון.

על הנוסע לדאוג :

1. הורדת לחץ אוויר מהגלגלים.

2. הורדת גלגל קדמי מגוף האופניים.

3. הכנסת אופניים לאריזה.

4. החתמת הנוסע על הגבלת אחריות, הצמדת הטופס לאריזה.

5. תשלום עבור הטסת האופניים בהתאם למחירון התקפים ביום הטיסה.


כבודה שבירה, בת קלקול ו/או יקרת ערך
יש לארוז בצורה מוגנת ביותר. מרגע שקיבלה ארקיע את כבודתכם לתובלה, ישתדלו כל הנוגעים לדבר להעבירה בטיסה בכל הזהירות ותשומת הלב. יחד עם זאת, בהתאם לתנאי חוזה תובלת הכבודה, ארקיע אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לגבי כבודה שבירה, בת קלקול ו/או יקרת ערך. מומלץ מאוד לדווח לדיילי הקרקע בעת הבידוק על הימצאותם של דברים שבירים בכבודה, על מנת שתודבק עליה מדבקה המצביעה על הימצאותם של אלו.

יש להדביק תווית הכוללת שם מלא ופרטי קשר על הכבודה ועל כבודת היד. מומלץ לבטח את כבודתכם במסגרת ביטוח הנסיעות האישי

כבודה חסרה או כבודה שניזוקה:
ארקיע עושה כל מאמץ להבטיח כי כבודתכם תגיע בשלום ליעדה. יחד עם זאת, וחרף כל המאמצים, עלולות להתרחש תקלות שאינן בשליטתה או באחריותה של ארקיע. במקרים כאלו, תעשה החברה כמיטב יכולתה לפתור כל בעיה במהירות האפשרית ולשביעות רצון הלקוח
במקרה של אי הגעת כבודה או נזק לכבודה, יש לפנות מיד עם הנחיתה לנציג חברת התעופה, בעמדת אבידות ומציאות בנמל התעופה
הפנייה תיבדק והנציג ימלא דו"ח ויספק הנחיות להמשך טיפול. הדו"ח ימולא אך ורק בהתאם לממצאים ובכפוף לתנאי חוזה התובלה.


פניות בנושאי כבודה:
פניות בכתב המתייחסות לכבודה בטיסות פנים ארציות יש לשלוח לכתובת הבאה:


מחלקת אבדות ומציאות אירוהנדלינג

אולם מקבלי הפניםגלריה מערבית

ת.ד 177, נמל תעופה בן גוריון, 7010000

מיילLosta@aerohandling.com


את הפניות יש לבצע בהתאם לתנאי חוזה התובלה המפורטים על גבי כרטיס הטיסה.
בכל פנייה יש לצרף את מסמכי המקור הבאים:
-        
כרטיסי עליה למטוס 
-        
דו"ח מעמדת אבידות ומציאות בשדה התעופה 
-        
תגי הכבודה

בטיסות בינלאומיות:


מחיר הכרטיס אינו כולל הטסת כבודה. 

ניתן לעלות למטוס עם תיק יד שגדלו אינו עולה על 20*40*55 ס"מ ומשקלו עד 7 ק"ג.  

ניתן להזמין שירות הטסת כבודה במעמד רכישת הכרטיס ו/או בכל מועד אחר לפני תחילת תהליך הצ'ק אין. 

מחיר הזמנת שירות הטסת כבודה בעת התייצבות לטיסה (צ'ק אין) גבוה יותר מהמחיר המוצא בהזמנת מראש

משקל עודף יחוייב בתשלום בהתאם לאמור להלן.


כל נוסע שרכש שירות הטסת כבודה, רשאילשלוח בטיסה, , כבודה במשקל של עד 23 ק"ג. כבודה מעבר למשקל זה תחויב בתשלום בגין משקל יתר, בכפוף לתעריפי התשלום התקפים ביום הטיסה. 


בנוסף, רשאי כל נוסע לשאת עמו למטוס כבודת יד אחת במשקל של עד 7 ק"ג ובמידות של עד 23 ק"ג X55X40 20ס"מ. את כבודת היד יש לאחסן בתא המיועד לכך מעל המושב או במרווח מתחת למושב שלפני הנוסע.


עם הגעתכם לשדה התעופה, יבדוק נציג ארקיע את כבודת היד שברשותכם. במידה והיא חורגת ממגבלות הגודל והמשקל המותרים לנשיאה לתא הנוסעים, תשלח הכבודה לתא המטען של המטוס.  ותחוייב בתשלום בגין הטסתה

לתשומת לבכם, בלי כל קשר לתשלום בגין משקל עודף, על פי חוקי ארגון חברות התעופה הבינלאומי -IATA לא ניתן להטיס פריט כבודה שמשקלו עולה על 32 ק"ג.

במספר ארצות כגון דנמרק, קיימת החמרה נוספת והמשקל המכסימלי המותר להטסה, של פריט כבודה אחד, מוגבל ל-30 ק"ג.


Golf Equip

80 PCS

$15 Per Kg

Surf Boards

5 PCS


Up to 1.7m - $80
Above 17.m - $100


Wind Surf

4 PCS

Kite Surf

5 PCS


עלות מזוודה נוספת לקוצ'ין וגואה

מזוודה נוספת - $80 (23 ק"ג)

או $15 עבור כל קילו מעבר למזוודה הראשונה או החל ממזוודה שלישיתהטסת בעלי חיים:
התשלום על בעל החיים נקבע על פי משקל החיה והכלוב x המחיר לכל ק"ג משקל עודף על פי התעריפים התקפים ביום הטיסה, מחיר מינימום להטסה לפי 3 ק"ג משקל עודף
על הנוסע להביא עימו כלוב, מחסום פה (לכלב), ולהצטייד בכל המסמכים הנדרשים לצורך הכנסת בעל החיים לארץ היעד
(
לדוגמה: בטיסות לאירופה יש לדאוג להכין דרך הוטרינר: תוצאות בדיקת דם, תעודה רשמית עם כל החיסונים הנדרשים, אישור למיקרוצ'יפ או כתובת קעקוע).

הטסת אופניים:
מחיר הטסת אופניים בטיסות בינלאומיות הינו $60 לכיוון.

על הנוסע לדאוג :

1. הורדת לחץ אוויר מהגלגלים.

2. הורדת גלגל קדמי מגוף האופניים.

3. הכנסת אופניים לאריזה.

4. החתמת הנוסע על הגבלת אחריות, הצמדת הטופס לאריזה.

5. תשלום עבור הטסת האופניים בהתאם למחירון התקפים ביום הטיסה.


הטסת ציוד ספורט רגיל:
50% ממחיר משקל עודף (רק אם עברו את המשקל המותר).

גלשנים או ציוד ספורט שביר וחריג:
50% ממחיר משקל עודף. (בלי קשר לסך כל משקל הכבודה של הנוסע).

כבודה שבירה, בת קלקול ו/או יקרת ערך:
יש לארוז בצורה מוגנת ביותר. מרגע שקיבלה ארקיע את כבודתכם לתובלה, ישתדלו כל הנוגעים לדבר להעבירה בטיסה בכל הזהירות ותשומת הלב. יחד עם זאת, בהתאם לתנאי חוזה תובלת הכבודה, ארקיע אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לגבי כבודה שבירה, בת קלקול ו/או יקרת ערך. יש לדווח לדיילי הקרקע בעת הבידוק על הימצאותם של דברים שבירים בכבודה, על מנת שתודבק עליה מדבקה המצביעה על הימצאותם של אלו. לא ניתן לשלוח ככבודה ציוד אלקטרוני ומוצרים חשמליים.
יש להדביק תווית הכוללת שם מלא ופרטי קשר על כל פריט כבודה ועל כל כבודת היד. מומלץ לבטח את כבודתם במסגרת ביטוח הנסיעות האישי.

כבודה חסרה או כבודה שניזוקה:
ארקיע עושה כל מאמץ להבטיח כי כבודתכם תגיע בשלום ליעדה. יחד עם זאת, וחרף כל המאמצים, עלולות להתרחש תקלות שאינן בשליטתה או באחריותה של ארקיע. במקרים שכאלו, תעשה החברה כמיטב יכולתה לפתור כל בעיה במהירות האפשרית ולשביעות רצון הלקוח. במקרה של אי הגעת כבודה או נזק לכבודה, יש לפנות מיד עם הנחיתה לנציג חברת התעופה, בעמדת אבידות ומציאות בנמל התעופה. הפנייה תיבדק והנציג ימלא דו"ח ויספק הנחיות להמשך טיפול. הדו"ח ימולא אך ורק בהתאם לממצאים ובכפוף לתנאי חוזה התובלה.

פניות בנושאי כבודה:
פניות בכתב המתייחסות לכבודה בטיסות בינלאומיות יש לשלוח לכתובת הבאה:


מחלקת אבדות ומציאות אירוהנדלינג

אולם מקבלי הפניםגלריה מערבית

ת.ד 177, נמל תעופה בן גוריון, 7010000

מיילLosta@aerohandling.comאת הפניות יש לבצע בהתאם לתנאי חוזה התובלה המפורטים על גבי כרטיס הטיסה. בכל פנייה יש לצרף את מסמכי המקור הבאים:
-        
כרטיסי עליה למטוס 
-        
דו"ח מעמדת אבידות ומציאות בשדה התעופה 
-        
תגי כבודה שהודבקו על כרטיס הטיסה או הדרכון 
-        
קבלות רלוונטיות


טיסות ילדים ללא ליווי מבוגר:
ילד ללא ליווי מבוגר הוא ילד שטס בגפו וגילו מעל גיל 6 ועד גיל 12
הטסת ילד ללא ליווי כרוכה בתשלום על פי התעריפים התקפים ביום הטיסה. (במידה והילד יוצא וחוזר עם ארקיע מנתב"ג, ייגבו בנתב"ג שני הכיוונים מראש).
המחיר להטסת שני ילדים בני אותה משפחה הטסים יחד זהה למחיר ילד אחד.
כל נוסע אשר טס עם ילד וגילו של הנוסע המלווה מעל גיל 16 נחשב למלווה מבוגר.חומרים מסוכנים:

מטעמי בטיחות וביטחון, חל איסור לשאת חומרים ו/או חפצים מסוכנים למטוס, בכבודה או על גוף הנוסע, כגון

גזים דחוסים (דליקים, בלתי דליקים ורעילים). 
חומרים מעכלים (כגון חומצות, סוללות רטובות ומצברים רטובים). 
חומרי נפץ, תחמושת, זיקוקין וחפצים הניצתים בנקל
נוזלים וחומרים מוצקים דליקים (כגון דלק לחימום). 
חומרים מחמצנים
רעלים וחומרים מדבקים
חומרים ותרופות רדיואקטיביים
כספית, חומר מגנטי וחומרים מזיקים או מגרים
תיקי מנהלים בעלי מנגנוני אזעקה

כמו כן, אסורה נשיאת כל חומר, חפץ או פריט אשר ייראה לנציג ארקיע כבעל תכונות העלולות לסכן את הבטיחות או ביטחונם של המטוס והטסים בו.