Loading
נגישות
בחר תאריך יציאה
בירוק - טיסות ארקיע
בכחול - תאריכים להזמנה
היעדים הנבחרים:
כל היעדים:
בחר

חפש עכשיו

יציאה ב -
בחר יעד
בחר תאריך
גמיש בתאריך? הצג הצעות משתלמות בתאריכים קרובים

תקנון ארקיע אקספרס

תקנון ארקיע LOW COST פנים

תנאי התקשרות בין ארקיע-קווי תעופה ישראליים בע"מ לבין הנוסע בטיסות פנים ארציות "ארקיע Low Cost"

 


**"ארקיע Low Cost":

במסגרת טיסות "ארקיע Low Cost" תציע ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ (להלן "ארקיע") מפעם לפעם  מושבים במחירים אטרקטיביים בטיסות נתב"ג-אילת, במחירים החל מ-86 ₪ למושב לכיוון, ובטיסות שדה דב- אילת במחירים החל מ-125 ₪ למושב לכיוון, והכל בכפוף להוראות תקנון זה.

מחירי המושבים שיוצעו, עשויים לעלות  בהדרגה ככל שמועד ביצוע ההזמנה יתקרב למועד הטיסה על פי החלטת ארקיע. בנוסף, היצע המושבים בכל קבוצת מחיר מוגבל ומשיגמרו מושבים בקבוצת מחיר אחת, עשויים להיות מוצעים  למכירה מושבים בקבוצת מחיר גבוהה יותר, בלי כל קשר לטווח הזמנים שבין מועד ההזמנה למועד הטיסה.

רוכשי כרטיסי "ארקיע Low Cost" יכולים לשדרג את מרכיבי השירות שיקבלו בתוספת תשלום כמפורט להלן. 


יעדי הטיסות:

טיסות "ארקיע Low Cost" הינן טיסות פנים ארציות בקו נתב"ג- אילת ובקו שדה דב-אילת.

תנאים מיוחדים:

שירותים נוספים - השירות בטיסת "ארקיע Low Cost" אינו כולל שתייה וכיבוד. ניתן יהיה לרכוש כיבוד ושתייה תמורת תשלום; הטסת כבודה בעת ההתייצבות בדלפקי הבידוק בתוספת תשלום כפי שיפורט להלן בסעיף הובלת מטען.

במוצר "ארקיע Low Cost" לא תינתן כל הנחה מכל סוג שהוא למחיר כרטיס הטיסה והשירותים הנלווים, לרבות הנחות במעמד הסליקה. 

טיסות ארקיע Low Cost אינן מזכות בנקודות במועדון הלקוחות של ארקיע. כמו כן, לא ניתן לרכוש הכרטיסים באמצעות נקודות  מועדוני הלקוחות של ארקיע. 

1. המזמין טיסות "ארקיע Low Cost"  שמחירן עד 249 ₪ לכרטיס-  (א) אינו זכאי לערוך כל שינוי בפרטי  ההזמנה  לרבות שינוי שם הנוסע ו/או שינוי מועד הטיסה ו/או כל שינוי אחר; (ב) אינו זכאי לבטל את ההזמנה ולא יינתן בגינה כל החזר כספי אלא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

2. טיסות "ארקיע Low Cost"  שמחירן עולה על 249 ₪ לכרטיס-  (א) כל שינוי שיבצע נוסע בהזמנה (לרבות שינוי שם הנוסע ) יהיה כרוך בתשלום דמי שינוי בסך של 20 ₪ לכיוון כמפורט בפרטי ההזמנה, ובתשלום סכום ההפרש בין המחיר ששולם עבור הטיסה המקורית לבין מחיר הטיסה החדשה במועד ביצוע השינוי. (ב)בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, נוסע המבטל את טיסתו שבוע או פחות ממועד הטיסה יחויב בדמי ביטול בסך 50 ש"ח לאדם לכיוון טיסה. ביטול טיסה למעלה משבוע ממועד הטיסה יחויב בדמי ביטול, בסך 30 ש"ח לאדם לכיוון טיסה.

3.  אם החמיץ טיסתו מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לטוס בטיסה אחרת על בסיס מקום פנוי.
 

4. בטיסות "ארקיע Low Cost" (א) מחיר מושב לילד (גיל 2-12) זהה למחיר מושב למבוגר ואולם, מחיר ילד לא יעלה על המחיר המרבי הקבוע לילד בטיסות ארקיע לאילת; (ב) מחיר הטסת תינוק עד גיל שנתיים זהה למחיר הקבוע להטסת תינוק בטיסות ארקיע לאילת; למען הסר ספק מובהר כי תינוק אינו זכאי למושב ולכבודה.

5. ארקיע שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את הקצאת המקומות במחיר התחלתי של 125 ₪ משדה דב למושב לכיוון ושל 86 ₪ מנתב"ג למושב לכיוון (מלאי מינימאלי של 5,000 מושבים בטיסות ארקיע Low Cost, עד חודש אוקטובר  2014).


הובלת המטען:

בטיסות "ארקיע Low Cost" מחיר הכרטיס אינו כולל הטסת כבודה. ניתן לעלות למטוס עם תיק יד שגדלו אינו עולה על 20*40*55 ס"מ ומשקלו עד 7 ק"ג.  ניתן להזמין שירות הטסת כבודה במעמד רכישת הכרטיס ו/או בכל מועד אחר לפני תחילת תהליך הצ'ק אין בתשלום של 20 ₪ בגין כל פריט כבודה שמשקלו עד 10 ק"ג. סכום זה לא יוחזר במקרה של ביטול הזמנה או במקרה שהנוסע לא ניצל בפועל את השירות שהזמין. ניתן להזמין שירות הטסת כבודה במועד ההתייצבות בדלפקי הבידוק בתשלום סך של 30 ₪ לכל פריט כבודה שמשקלו עד 10 ק"ג.

משקל עודף יחויב בתשלום בהתאם לנוהלי ארקיע בטיסות פנים ארציות.

הטסת בעלי חיים וציוד ספורט תחויב בתשלום, בהתאם לנוהלי ארקיע בטיסות פנים ארציות.

כיסא גלגלים הצמוד לנוסע מוגבל אינו מחויב בתשלום. 

עגלת תינוק וסל קל אינם מחויבים בתשלום אם ההזמנה כוללת הטסת תינוק. 

ביצוע ההזמנה: 

ניתן לבצע את ההזמנה באתר האינטרנט של "ארקיע" או באמצעות מוקד המכירות של ארקיע 5758* בתוספת דמי טיפול  בשיעור 3.5% מהמחיר באתר.

במידה וההזמנה בוצעה דרך אתר "ארקיע" ניתן להזמין הטסת כבודה במעמד ביצוע ההזמנה. ניתן להזמין הטסת כבודה גם לאחר מועד ההזמנה הראשונית. 

ניתן להזמין הטסת כבודה  במועד ההתייצבות בדלפקי הבידוק בתוספת תשלום כמפורט לעיל. 

הודעה

לעניין חוזה זה - מסע בתוך ישראל יהיה כפוף לכללים ולהגבלות הנוגעים לאחריות המוביל שנקבעו בחוק התובלה האווירית תש"ם - 1980, המאמץ את "אמנת מונטריאול" שנחתמה ביום 28 למאי 1999 לגבי טיסות פנים שבוצעו לאחר יום 20.3.11 (מועד כניסת אמנת מונטריאול לתוקף בישראל), ומאמץ את אמנת ורשה  שנחתמה ביום 12 לאוקטובר 1929 ותיקוניה בפרוטוקול האג לגבי טיסות פנים שבוצעו קודם ליום 20.3.11,וכן כפוף לתקנות, לצווים ולתיקוניהם על-פי החוק. 

תובלה על-פי חוזה זה כפופה לתנאי המוביל האווירי ("תנאי מוביל- טיסות פנים") המופיעים באתר האינטרנט של ארקיע.

ביטולים על פי חוק הגנת הצרכן:

ביטול עסקת מכר מרחוק על פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981):  בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן (ללא יוצא מן הכלל), יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם: - ההזמנה בוצעה באמצעות הטלפון או האינטרנט באופן ישיר ע"י הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ("צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי); הצרכן ביטל בכתב את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום בצוע ההזמנה; הביטול נעשה לפחות שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה. ביטול בכתב יש לשלוח למספר פקס  6900806 03  בלבד. חובה לציין על גבי הפקס מספר טלפון להתקשרות חוזרת על ידי נציגנו. הביטול יכנס לתוקפו עם קבלת מספר אישור ביטול מנציג ארקיע.
 

הודעה בדבר אבדן כרטיס נוסע וכבודה

המוביל אינו מקבל על עצמו אחריות להעלמו, אבדנו או גניבתו של כרטיס נוסע וכרטיס כבודה והנוסע לא יהא זכאי לקבלת כרטיס נוסע וכרטיס כבודה אחר במקומו או לכל זכות ו/או תמורה בגינו. 

** המותג "ארקיע  LOW COST" היה מוכר בעבר בשם "ארקיע אקספרס". כל האמור במסמך זה תקף לכל הטיסות שנרכשו תחת המותגים: "ארקיע LOW COST"  או "ארקיע אקספרס".